ปากกาลูกลื่น kikki.K (METAL ROLLERBALL PEN : INSPIRATION)

ปากกาลูกลื่น kikki.K (METAL ROLLERBALL PEN : INSPIRATION)
ขนาดสินค้า : 140 x 10 มม.
ราคา 960 บาท

♥ ปากกาสีขาวลายสีทองโลหะ คลิปโลหะ (Gold)

♥ หมึกเจล สีดำ เหมาะกับการจดบันทึก

♥ เปลี่ยนไส้หมึกได้

♥ ดีไซน์สวยงาม

หมายเหตุ: สีของสินค้าที่ปรากฏบนเว็บไซต์อาจแตกต่างจากสีของสินค้าจริง อันเนื่องมาจากขั้นตอนการถ่ายภาพ และการแสดงผลของหน้าจอที่แตกต่าง