ปากกาเมจิก Crayola (20 Super Tips Washable Markers)

ปากกาเมจิก Crayola (20 Super Tips Washable Markers)
ราคาโปรโมชั่น 290 บาท
  • ปากกาสีเมจิกจำนวน 20 แท่ง
  • หัวปากกา 1 หัวสามารถเขียนได้ทั้งแบบเส้นบางและเส้นหนาได้ในแท่งเดียว สะดวกในการใช้งาน
  • ใช้ได้ทั้งวาดภาพหรือขีดทับตัวหนังสือเป็นไฮไลท์
  • เมื่อสีเปรอะเปื้อนร่างกายหรือสิ่งของสามารถล้างออกได้โดยง่าย (Washable Markers)
  • เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทไร้สารพิษ (Non Toxic) ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้กรณีมีการสัมผัส