เครื่องเขียน kikki.K

ที่เย็บกระดาษอะคริลิก kikki.K (Acrylic Stapler: Gold)

ราคา 1,550 บาท

รายละเอียด
120 x 65 x 45 มม.

Read more

กรรไกรสแตนเลสสีทอง kikki.K (Scissors : Gold)

ราคา 790 บาท

รายละเอียด
165 x 60 มม.

Read more

สมุดบันทึก kikki.K (A5 LEATHER NOTEBOOK: BLACK)

ราคา 2,300 บาท

รายละเอียด
220 x 200 x 40 มม.

Read more

ที่หนีบไม้ kikki.K (Wooden Holders 3PK)

ราคา 740 บาท

รายละเอียด
110 x 73 x 25 มม.

Read more

ปากกาลูกลื่น kikki.K (METAL ROLLERBALL PEN : INSPIRATION)

ราคา 960 บาท

รายละเอียด
140 x 10 มม.

Read more

ปากกาลูกลื่น kikki.K (METAL ROLLERBALL PEN : COPPER)

ราคา 1,290 บาท

รายละเอียด
140 มม.

Read more